angielski online

 

Obligacje a kredyty.

Obligacje należą do papierów dłużnych i ze względu na swój charakter są inwestycją długoterminową – podobnie jak kredyty długoterminowe. Choć mogą być emitowane zarówno przez Skarb Państwa, korporacje czy gminy i miasta, to jednak te pierwsze cieszą się największą popularnością. Obligacje możemy podzielić na dwie grupy: takie których posiadanie wiąże się z okresową płatnością kuponu (np. roczną), czyli obligacje kuponowe oraz obligacje zerokuponowe, często emitowane z dystkontem, czyli ich kupno odbywa się po cenie niższej od tej, którą zapłaci nam Państwo w momencie wykupu obligacji. Podobnie jak było to w przypadku lokat bankowych, obligacje są inwestycją niemalże pozbawioną ryzyka (występuje jedynie ryzyko bankructwo kraju), chroniącą inwestora jedynie przed utratą wartości nabywczej posiadanych przez niego pieniędzy.

Coraz popularniejsze stają się inwestycje w surowce, które możliwe są dzięki coraz większej ilości platform inwestycyjnych umożliwiających zawieranie kontraktów w oparciu o ceny tych surowców. Jednakże zmienność cen surowców, zależnych od dużej ilości czynników zewnętrznych, często również od tych nieprzewidywalnych (np. strajki w kopalniach) oraz duża dźwignia finansowa lokuje tego typu inwestycje w segmencie bardzo ryzykownych i przeznaczona wyłącznie dla najbardziej doświadczonych inwestorów.

Spośród inwestycji w surowce, szczególnie popularne w ostatnim czasie stały się inwestycje w złoto. Do jego popularności przyczynił się ostatni kryzys finansowy i brak zaufania do instytucji finansowych. Również coraz większe wątpliwości w stosunku do dolara i jego rzeczywistej wartości sprawia, że inwestorzy poszukują inwestycji, w której bezpiecznie będą mogli ulokować swoje pieniądze. Szybki wzrost popytu na złoto sprawił, że tylko w ciągu ostatnich 9 lat cena wzrosła o ponad 360%. Zainteresowanie złotem można zaobserwować nie tylko w handlu kontraktami na jego cenę, ale również w fizycznym handlu certyfikowanymi sztabkami złota, złotymi monetami czy wreszcie złotą biżuterią.

Oprócz złota, platformy inwestycyjne proponują również handel innymi surowcami – od ropy naftowej, przez gaz ziemny po cukier czy bawełnę. Każda z tych inwestycji wymaga ogromnej wiedzy i doświadczenia. W przeciwnym wypadku strata zainwestowanych pieniędzy jest niemal pewna.
 Zanim przedsiębiorstwo będzie przynosić dochody, młody przedsiębiorca musi zdobyć pożyczki na jego rozwój i inwestycje. Niestety wiele ciekawych pomysłów upada już na tym etapie, dlatego też należy poważnie zaplanować finansowanie swojej firmy. Najpopularniejszym, co nie znaczy najlepszym, inwestorem nowopowstałych firm są bliscy. I choć możliwości pozyskania kapitału jest dużo więcej, uniwersalne w każdym wypadku powinny być podjęte działania pozwalające na wybór najodpowiedniejszej formy finansowania przedsiębiorstwa. Pozostaje życzyć samych trafnych decyzji.

INWESTOR

„Jestem emerytowanym pracownikiem sfery budżetowej. Mam trochę oszczędności, które na szczęście zdążyłem wycofać z funduszy inwestycyjnych jeszcze przez nadejściem kryzysu. O smavie dowiedziałem się przeglądając artykuły w Internecie. Bardzo lubię nowinki z dziedziny finansów, przyznam jednak, że do przedsięwzięcia powierzenia swoich pieniędzy platformie internetowej podszedłem z ogromną rezerwą.

Zarejestrowałem się jako inwestor, ale na inwestycje w owe projekty pożyczkowe przeznaczyłem skromną kwotę kilkuset złotych. Póki co zdecydowałem się zainwestować całość w pożyczki udzielane na krótki czas osobom z dobrym ratingiem pożyczkowym, aby szybko odzyskać zainwestowane pieniądze. Jak do tej pory wszystko idzie bardzo sprawnie. W razie pytań korzystam z miłej i kompetentnej obsługi telefonicznej smavy.  Po przesłaniu dokumentów otrzymałem dostęp do swojego konta inwestorskiego i teraz mogę w pełni w pełni dysponować spłaconymi ratami udzielonych pożyczek. Wszystko załatwiam z własnego domu, bez zbędnych formalności. smava to szybkość i wygoda!”